Informacje o świecie Tol CalenWieści ze świataInformacje o obozachGaleria zdjęć i grafik Forum

Obozy RPG 2013

dodano: 29.03.2012

Zapisy na obozy są otwarte! Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na letnie turnusy Tol Calen 2013!

Więcej informacji o obozach można uzyskać na stronie BTA KOMPAS.Wieści

Oto do Waszej dyspozycji udostępniamy ankietę 30 pytań i Kartę Postaci!

Pod adresem: http://chomikuj.pl/astekhitraresartuseth/Tol+Calen znajdziecie awers i rewers nowej, aktualnej na rok 2013 Karty Postaci!

Przypominamy o sposobie rozdawania punktów:

Gracz dysponuje 31 punktami, które może rozdzielić wśród sześciu Atrybutów: Atletyka, Zwinność, Zręczność, Intelekt, Charakter, Zmysły. Mamy maksymalnie 5 kropek w każdym z Atrybutów. Każda kropka oznacza kolejny poziom Atrybutu. Koszt zakupu Atrybutu na poziomie pierwszym i drugim kosztuje 1, na poziomie trzecim kosztuje 2, na poziomie czwartym kosztuje 3, a na piątym 4.

Po rozdysponowaniu punktów atrybutów postać otrzymuje bonus do jednego z nich w zależności od wybranego pochodzenia:
Ligaturowie Einherjar: +1 do Intelektu;
Ligaturowie Tolkhun Dreki: +1 do Zwinności;
Ligaturowie Kintor Unnar: +1 do Atletyki;
Ligaturowie Eldren: +1 do Charakteru;
Velasquezowie: +1 do Zręczności;
McCormickowie Garroo (Wiatru): +1 do Zwinności;
McCormickowie Druigh (Mgły): +1 do Zmysłów;
Fuliocci: +1 do Charakteru;
Strutmeiserowie: +1 do Atletyki;
Wasylewiczowie: +1 do Atletyki;
Kozacy: +1 do Zwinności;
Merkowie: +1 do Zwinności;
Muethirowie: +1 do Intelektu.
Jeżeli postać posiada już dany Atrybut na maksymalnym 5 poziomie to otrzymuje dodatkowe 4 punkty do rozdzielenia na Atrybuty.

W Umiejętnościach zaś gracz ma 62 punkty do rozdania. Każda kropka oznacza kolejny poziom Umiejętności. Koszt zakupu Umiejętności na poziomie pierwszym i drugim kosztuje 1, na poziomie trzecim kosztuje 2, na poziomie czwartym kosztuje 3, a na piątym 4.
Warto zaznaczyć, że każda kropka w Atrybucie Intelekt daje dodatkową kropkę do wykorzystania w Wiedzy. Należy także wziąć pod uwagę, iż później na Umiejętności będą miały wpływ Wady i Zalety, więc rozdział punktów, jaki zastosujemy początkowo, nie jest ścisły i sztywny.


Ankieta 30 Pytań, którą każdy z uczestników wypełnia na początku turnusu, wygląda następująco:

1. Skąd jestem i co to dla mnie znaczy?
2. Za kogo się uważam, kim zamierzam zostać, co na to wpłynęło?
3. Co ma dla mnie największą wartość w życiu i dlaczego?
4. Czego się boję? Czy próbuję z tym walczyć? Jak?
5. Jakie było moje dzieciństwo?
6. Jakiej obrazy nie zdołam przełknąć - co uczynię?
7. Czym i dlaczego kieruję się częściej - logiką, czy emocjami?
8. Co jest dla mnie najlepszą rozrywką, co mnie raduje i jak to okazuję?
9. Gdzie lub z kim czuję się najbezpieczniej i czemu tak jest?
10. Czym jest dla mnie przyjaźń? Czy mam wielu przyjaciół?
11. Czy jestem osobą ufną? W jaki sposób można zdobyć moje zaufanie?
12. Co doprowadza mnie do wściekłości, a co mnie zasmuca i dlaczego? Czy często poddaję się negatywnym emocjom? Co wtedy?
13. Czy potrafię nad sobą panować? Jakie są wyjątki od tej reguły?
14. Jakie mam natręctwa, tiki lub nawyki?
15. Jak czuję się wśród innych (obcych) ludzi?
16. Myślę i osądzam absolutystycznie, czy rozróżniam skalę szarości? Dlaczego?
17. Gdzie i kim jest moja rodzina? Co dla mnie znaczy? Czemu ją opuściłem/am?
18. Czy cel zawsze uświęca środki? Czy istnieje mniejsze zło?
19. Czy szukam pokojowego rozwiązania konfliktów, czy wolę stosować przemoc? Dlaczego?
20. Jakie mam podejście do miłości?
21. Czy akceptuję autorytety innych ludzi? Pod jakimi warunkami?
22. Jestem liderem wśród swoich, czy wolę zostawać w cieniu? Dlaczego?
23. Czy jestem niekonwencjonalny i kreatywny w myśleniu, czy stosuję schematy?
24. Kim są dla mnie towarzysze? Czy mogą zmienić moje do nich podejście?
25. Co mi się ostatnio śniło? Jaki znaczenie temu nadaję?
26. Co oznacza dla mnie Prawo?
27. Co myślę o magii akademickiej, co o dzikiej, co o darach pokrewieństwa?
28. Co myślę o bogach?
29. Jaka była moja największa w życiu porażka, jaki był największy sukces?
30. W czym tkwi tajemnica szczęścia?


Na 30 Pytań odpowiadasz jako Twoja postać, niejako będąc już w grze. Możesz uznać, że jest to swoisty "wywiad" lub opowieść na jej temat.BTA KOMPAS
Tawerna RPG


Grojkon

Strona BTA KOMPAS